Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  beluurtje  –

2 maal per week zijn de artsen gedurende een halfuur telefonisch beschikbaar. Tijdens dit beluurtje kan de arts bereikt worden om resultaten van bloedafnames en beeldvorming (Echo, RX, scan…) te bespreken. Voor deze vragen wij dan ook om tijdens de vastgelegde momenten te bellen, zo worden de artsen zo min mogelijk gestoord tijdens het consulteren.

Om dit beluurtje zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij op deze momenten niet te bellen voor andere vragen. Daarvoor kan u doorheen de dag het secretariaat bereiken. Afhankelijk van de urgentiegraad wordt u in contact gebracht met een arts of wordt een afspraak vastgelegd.

 

Het beluurtje van de artsen vindt plaats op volgende momenten:

Dr Elise Viaene

Maandag: 17u – 17u30
Vrijdag: 12u – 12u30

Dr Pieter De Vlieghere

Woensdag: 12u – 12u30
Vrijdag: 18u00 – 18u30

Dr Simon Pirard

Maandag: 12u – 12u30
Donderdag: 17u30 – 18u

Dr. Gerben Vandermeiren

Dinsdag: 12u – 12u30
Donderdag: 12u – 12u30

Dr. Annik Ooghe

Dinsdag: 17u30 – 18u
Donderdag: 12u – 12u30

Dr Verhaeghe Marzia

Woensdag: 17u – 17u45
Vrijdag: 14u15 – 14u45