Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  advies  –

We zijn altijd telefonisch beschikbaar, maar we vragen u de telefoon enkel te gebruiken om afspraken vast te leggen of onderzoeksresultaten op te vragen.
Voor een uitgebreider overleg over uw onderzoeksresultaten (bloedonderzoek, foto’s, verslagen specialisten …) vragen wij u om persoonlijk langs te komen.