Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  dringende oproepen  –

Gedurende de week tot 19u en zaterdag van 8 tot 10u kunt u voor dringende zaken altijd bij ons terecht en wordt u geholpen door de beschikbare arts.
Wij werken op afspraak maar spoedgevalllen worden tussendoor opgevangen.
Bij levensbedreigende situaties, bel 112 of 100.
Voor dringende oproepen in de week na 19u, tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de wachtdienst op het nummer 1733.