Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  tarieven en GMD  –

Tarieven:
Wij volgen de officiële RIZIV tarieven en zijn bijgevolg volledig geconventioneerd. Als een arts geconventioneerd is, wil dit zeggen dat hij de officiële tarieven (verbintenistarief) gebruikt die onderling overeengekomen zijn tussen artsenverenigingen en de mutualiteiten.

GMD:
Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.
Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek.
Het GMD is gratis voor iedereen. Wij regelen dit rechtstreeks met de mutualiteit door de identiteitskaart in te lezen.
Als u de ouder bent van een kind, kunt u de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.