Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  onze werking  –

Alle consultaties gebeuren op afspraak. Het is altijd nog mogelijk een afspraak te maken de dag zelf.
Wij werken in teamverband en vinden het belangrijk zeker één keer per week samen te zitten om alles door te nemen.
Het secretariaat is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 12u30 en van 14u tot 18u. Gelieve zoveel mogelijk deze uren te respecteren om afspraken te maken. Over de middag zijn we bereikbaar voor dringende oproepen.

Voor resultaten van onderzoeken en bloedafnames dient u zelf het resultaat telefonisch op te vragen of te komen bespreken bij de arts op consultatie.

Voor dringende gevallen op weekdagen na 19u, tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de wachtdienst op het nummer 1733.

Regelmatig volgen studenten geneeskunde de consultaties mee. We willen hen op die manier de kans bieden ervaring op te doen. Indien u liever wenst dat er geen stagiair meevolgt, kan u dat steeds zeggen.

Onze praktijk is tevens een opleidingsplaats voor huisartsen. Gedurende 1 tot 1.5 jaar doen artsen bij ons ervaring op waarbij ze zelfstandig consulteren maar steeds ondersteund worden door het team van vaste huisartsen.

Mogen wij u vragen om een afspraak die u niet kan nakomen op voorhand te annuleren, zo kunnen wij andere patiënten verder helpen, en blijft de wachttijd in onze agenda beperkt.

Steeds en vaker komen patiënten een afspraak niet na zonder te verwittigen of door laattijdig te annuleren.

De artsen zullen vanaf heden een vergoeding aanrekenen wanneer een patiënt herhaaldelijk zonder te verwittigen niet komt opdagen.