Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  waarvoor kan u bij ons terecht  –

Algemeen
– Diagnose en behandeling van uw klachten, zo nodig in overleg met een specialist
– Preventie (rookstop, screening naar bepaalde ziektes …)
– Medicatievoorschriften
– Bijhouden van uw medisch dossier
– …
Specifieke onderzoeken/behandelingen waaronder:
– Bloedafname
– Afname ECG (elektrocardiogram = onderzoek hartritme)
– Spirometrie (longfunctietest)
– Gipsen van breuken
– Kleine heelkundige ingrepen zoals: hechten snijwondes, wegname diverse kleine huidletsels, verwijderen ingegroeide teennagels …
– Bevriezen (cryotherapie) van wratten en verschillende andere huidletsels
– …
Psychologische begeleiding, bijvoorbeeld onder de vorm van een ondersteunend gesprek
Samenwerking met andere hulpverleners, zoals kinesisten, thuisverpleegkundigen, psychologen …
Pre-operatief onderzoek, in samenwerking met de omringende ziekenhuizen
Algemene check-up in kader van verzekeringsonderzoeken
Gynaecologische problemen en onderzoeken waaronder:
– afname uitstrijkje en borstonderzoek
– pilvoorschrift
– zwangerschapsopvolging, in samenwerking met de gynaecoloog
– …
Reisadvies
Vaccinaties (ook voor baby’s en kinderen, zoals bij Kind & Gezin)
Palliatieve zorgen, in samenwerking met het lokaal palliatief netwerk