Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

We voorzien prikmomenten voor het COVID vaccin in september op zaterdagen telkens van 9u-10u30. Als u een afspraak maakt voor een covid vaccin  dan wordt het vaccin voor u gereserveerd op deze dag. We rekenen er dan ook op dat u op de afspraak aanwezig bent (na opening/optrekken van het vaccin max 6u houdbaar!!)

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan dat volgende risicogroepen worden gevaccineerd met een extra boosterdosis mRNA COVID-19 in de periode september-oktober:

  • Alle personen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg (± 1.367.000)
  • Alle immuungecompromitteerden en personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten (en samenwonenden) (± 200.000)
  • Alle zwangere vrouwen (cijfer niet gekend)
  • Alle “personen werkzaam in de zorgsector”, in en buiten zorginstellingen (± 400.000)

Systematische vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder 64 jaar wordt niet aanbevolen. Op vraag (voor iedere reden, incl. reizen) kan men een boostervaccin ontvangen. Dit is echter gebaseerd op een individuele keuze, niet op wetenschappelijke aanbevelingen.