Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  attesten en voorschriften  –

Voor al uw attesten en formulieren vragen wij u om langs te komen.

Wij kunnen enkel attesten schrijven na u gezien te hebben én op voorwaarde dat zij stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden. Gelieve uw voorschriften enkel in het kader van een consultatie te vragen – voldoende voor enkele maanden- enkel voor u persoonlijk.