Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  psychologen  –

img_0506_zww_100x135pix_web
Silke Cellier

Silke is master in de klinische psychologie (KULeuven) en volgde een cliëntcentered therapie-opleiding (Universiteit Antwerpen). Ze is als psychologe reeds 15 jaar werkzaam binnen Integrale Jeugdhulp en geeft naast individuele psychotherapie en ouderbegeleiding ook coaching, teamondersteuning en opleidingen.

Als ouders aanmelden met hun baby, peuter, kleuter of lagere schoolkind kijken we samen in een eerste gesprek welk traject nodig is en welke vorm van therapie het meest aangewezen is voor het gezin. Dit kan gaan van opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding, ouder-kindtherapie, gezinstherapie of individuele speltherapie met het kind. Spelen is voor jonge kinderen een manier van communicatie; in spel kunnen ze vaak makkelijker hun ervaringen en beleving tot uiting brengen.

Bij volwassenen en adolescenten werkt ze met gesprekstherapie en indien wenselijk met elementen uit de creatieve therapie. In een eerste verkennend gesprek wordt allereerst de hulpvraag verkend en daarna wordt samen de best passende therapeutische weg besproken.

De afspraken kunnen ingepland worden op woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag in groepspraktijk Loppem.

De betaling voor kinderen en jongeren valt binnen de conventie ‘Psychologische zorg vanuit de eerste lijn’. Hierbinnen kan kortdurend gewerkt worden aan de behandeling van lichte tot matige klachten. Hierbij is het eerste gesprek gratis en kosten de sessies daarop 11 euro. Deze regeling geldt voor 10 sessies per jaar. Voor meer algemene informatie over de conventie: zie website van het Risiv www.risiv.fgov.be .

Voor volwassen bedraagt het tarief 75 euro per sessie. Daarvan wordt- afhankelijk van bij welke mutualiteit u aangesloten bent – 10 euro terugbetaald door de mutualiteit voor een 10-tal sessies per jaar. De conventie voor volwassen werd helaas op 01/01/2024 door de overheid stopgezet. Een sessie heeft een duur van 45 minuten.

Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar 0478/59.27.49 of een email sturen naar silkecellier@hotmail.com