Europees Algemeen Noodnummer
112 (gratis)

Medische Spoeddienst
100

Brandweer
100

Politie
101

Antigifcentrum
070 245 245 (gratis)

Vereniging voor Kankerbestrijding
0800 15 800

Vlaamse Kankerliga
02 225 83 10

Tele-onthaal
106 (gratis)
Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

–  huisbezoeken  –

In onze praktijk zijn we beter uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen. Daarom vragen we u om zoveel mogelijk naar onze praktijk te komen.
Indien u door omstandigheden niet kan komen, kan u steeds een huisbezoek aanvragen. Gelieve dit bij voorkeur te doen voor 12u.
Bij het aanvragen van huisbezoeken rekenen wij op een zekere flexibiliteit en het nodige begrip. In de mate van het mogelijke houden wij rekening met de arts van voorkeur, maar afhankelijk van onze interne regeling komt de snelst beschikbare collega bij u langs. Wij hopen dat u aan elk van onze artsen uw volle vertrouwen wilt schenken.
Bij dringende oproepen,  gelieve dit duidelijk te vermelden aan het secretariaat.